Ja, der skal op­stil­les nog­le al­ter­na­ti­ver

BT - - NYHEDER -

NAN­NA BONDE

har va­e­ret i Dy­re­ha­ven, er jo helt klart kam­met over, men det nyt­ter ik­ke no­get at for­by­de fe­ster for un­ge ge­ne­relt. Det hand­ler om, at man op­stil­ler nog­le al­ter­na­ti­ver, for det kan ik­ke va­e­re rig­tigt, at un­ge skal ha­en­ge ud i en park uden op­syn for at kun­ne fe­ste. In­gen skal en­de med en pro­mil­le på over fi­re.

DEN FEST, DER

at der skal va­e­re nog­le ung­doms­hu­se, mu­sik­hu­se og så vi­de­re, så de un­ge kan va­e­re et sted, hvor der er voks­ne, som kan ta­ge an­svar. Det er der jo ik­ke i en park som Dy­re­ha­ven. Nog­le kom­mu­ner er go­de til at ha­ve nog­le or­dent­li­ge ste­der for de un­ge men­ne­sker, men man­ge ste­der hal­ter det.

DET HAND­LER OM,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.