’Mad Mel’ som me­get vred far

BT - - KULTUR -

KOM­MEN­DE FILM ka­e­re­ste er Ly­dia ufor­skyldt kom­met i narko­kar­tel­ler­nes sø­ge­lys. Og selv­om hun ik­ke li­ge­frem er fars pi­ge, så op­sø­ger hun Jo­hn Link som den al­ler­sid­ste ud­vej.

Og det vi­ser sig selv­føl­ge­lig at va­e­re en ud­ma­er­ket idé. I top­form Mens Li­am Ne­e­sons Bry­an Mills hav­de la­ert en ting el­ler to som agent i CIA, har ’Mad Mel’ så­le­des la­ert no­get, der er end­nu va­er­re i den kri­mi­nel­le un­der­ver­den. Og for at red­de dat­te­ren be­gyn­der han nu at ren­se ud iblandt mor­de­re, al­fon­ser og narko-bos­ser.

Der er selv­føl­ge­lig ik­ke ta­le om højtra­ven­de film­kunst. Men trods den re­la­tivt la­ve fa­el­les­na­ev­ner er Mel Gib­sons co­me­ba­ck ble­vet mod­ta­get med ro­ser som dis­se:

»En lil­le ju­vel. Mel Gib­son er et vi­dun­der« (LA Ti­mes), »Fil­men min­der os om, hvor god en sku­e­spil­ler Mel Gib­son er,« (En­tertain­ment We­e­kly) og »Mel er i top­form« (The Gu­ar­di­an).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.