Frank­rig-Tys­kland i se­mi­fi­na­le

BT - - OL I RIO -

I hånd­bold­t­ur­ne­rin­gen til OL mø­des Frank­rig og Tys­kland i se­mi­fi­na­len hos her­rer­ne. De for­sva­ren­de OL-guld­vin­de­re fra 2012, Frank­rig, vandt de­res kvart­fi­na­le over OL-va­er­ter­ne fra Bra­si­li­en med 27-34, hvor de un­der­tip­pe­de bra­si­li­a­ne­re el­lers var godt med langt hen i kam­pen. An­der­le­des do­mi­ne­ren­de var eu­ro­pa­me­stre­ne fra Tys­kland, der halvvejs i før­ste halv­leg i kvart­fi­na­len mod Qa­tar fik et hul på fi­re mål. De end­te med at stor­sej­re 34-22. Frank­rig og Tys­kland spil­ler se­mi­fi­na­le i mor­gen af­ten.

(olym­pisk re­kord) tog det Ney­mar at ind­le­de scor­in­gen i OL-se­mi­fi­na­len mod Hon­du­ras, som Bra­si­li­en vandt 6-0. mø­der vin­de­ren af Ni­ge­ria-Tys­kland i fi­na­len lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.