Bri­tisk guld­fa­vo­rit klar til ny fi­na­le

BT - - OL I RIO -

Den bri­ti­ske at­le­tik­s­tjer­ne Mo Fa­rah har haft sva­ert ved at bli­ve på be­ne­ne ved OL i Rio.

Da han lør­dag vandt i ma­en­de­nes 10.000 me­ter, måt­te han en tur ned at lig­ge på lø­be­un­der­la­get, og i går var det så ta­et på at gå galt igen for Fa­rah i se­mi­fi­na­len i 5.000 me­ter.

Un­der­vejs i lø­bet blev han ramt af en af de an­dre lø­be­re, men for­må­e­de li­ge nøj­ag­tig at be­va­re ba­lan­cen.

»Jeg blev ha­eg­tet bag­fra, så jeg skul­le ba­re bli­ve på be­ne­ne,« si­ger Mo Fa­rah iføl­ge Reu­ters.

Den 33-åri­ge bri­te var dog ef­ter­føl­gen­de me­re be­kym­ret for den tryk­ken­de var­me i Rio.

»Det er varmt, så jeg skal kom­me mig. Jeg er ik­ke kom­met mig så godt som hå­bet oven på 10.000 me­te­ren,« si­ger Mo Fa­rah.

Etio­pi­ske Ha­gos Ge­brhiwet end­te med at vin­de he­a­tet, men Fa­rah kva­li­fi­ce­re­de sig og­så i sik­ker stil og er nu stor­fa­vo­rit til at hen­te sin an­den guld­me­dal­je ved OL i Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.