Klok­ken 15.11: Em­ma Aa­strand Jør­gen­sen

BT - - OL I RIO -

HVAD: Fi­na­le i 500-me­ter en­er­ka­jak for kvin­der DAN­SKE­REN: Em­ma Aa­strand Jør­gen­sen er olym­pisk de­butant og har i år en bron­zem­dal­je fra EM i den di­sci­plin, som hun i dag ror fi­na­le i. SÅ­DAN AF­GØ­RES DET: Det er et be­fri­en­de en­kelt kon­kur­ren­ce­for­mat, vi står med her. Ot­te bå­de på start­stre­gen pi­sker af sted over 500 me­ter, de tre før­ste over mål­stre­gen ta­ger de olym­pi­ske me­dal­jer. KON­KUR­REN­TER­NE: Da­nu­ta Kozak fra Un­garn er for­sva­ren­de olym­pisk me­ster og kva­li­fi­ce­ret til fi­na­len i bed­ste tid. Su­pe­rer­fa­ren og for­ment­lig ik­ke til at slå for Em­ma Jør­gen­sen. Lisa Car­ring­ton fra New Ze­aland sej­le­de ik­ke den mest over­be­vi­sen­de tid i se­mi­fi­na­len, men kom­mer som for­sva­ren­de ver­dens­me­ster, det skal man ha­ve respekt for. ME­DAL­JE­PO­TEN­TI­A­LE: Em­ma Jør­gen­sen kva­li­fi­ce­re­de sig til fi­na­len på im­po­ne­ren­de vis og i tred­je­bed­ste tid af al­le. Det gør os op­ti­mi­sti­ske. Men et kig ned over start­lis­ten i fi­na­len vi­ser og­så, at hun med si­ne 20 år er klart yng­ste del­ta­ger, og der kan kom­me ner­ver på spil. Men vi til­la­der os at hå­be, at hun hen­ter me­dal­je num­mer 11. EM­MA AA­STRAND JØR­GEN­SEN: »Det bli­ver hårdt, men jeg vil gå ud og ro for det. På 1000 me­te­ren har vi set, at alt kan ske, og det kan det og­så på 500 me­te­ren. Jeg vil ger­ne i top-fem. Men jeg er glad for at kom­me i fi­na­len, for­di der er så man­ge go­de med her til OL.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.