Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen

BT - - OL I RIO -

er ret li­ge til. Man spil­ler til 21 i hvert sa­et, og man skal vin­de et sa­et med mindst to over­sky­den­de po­int. Der spil­les bedst af tre sa­et. Der er po­int på al­le bol­de, og det par, der har la­vet det se­ne­ste po­int, har ser­ven. KON­KUR­REN­TER­NE: Dan­sker­ne mø­der det ja­pan­ske par Ay­a­ka Ta­ka­has­hi/Misaki Matsu­to­mo, som de har tabt til de se­ne­ste fem gan­ge. Ja­pa­ner­ne er All Eng­land-vin­de­re fra i år, hvor par­ret har vun­det im­po­ne­ren­de fem Su­per Se­ri­es-tur­ne­rin­ger. (GULD)ME­DAL­JE­PO­TEN­TI­A­LET: Ja, den gi­ver jo sig selv. Der kom­mer me­dal­je. Vi gi­ver to stjer­ner til mu­lig­he­den for guld og pe­ger i den for­bin­del­se på, at det ja­pan­ske par al­drig har ta­get me­dal­je ved hver­ken OL el­ler VM. Der er be­stemt en mu­lig­hed. KA­MIL­LA RYT­TER JUHL: »Vi har tabt de se­ne­ste man­ge gan­ge. Det er et rig­tig, rig­tig godt par, hvor OG DET VAR 11, 12 OG 13?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.