Glad­bach VIL ha­ve dan­sker

BT - - OL I RIO - Ni­els O. Hansen | piquet@spor­ten.dk

I Borus­sia Mön­cheng­lad­bach er de så vil­de med An­dreas Chri­sten­sen, at de er pa­ra­te til at bru­ge mil­li­o­ner fra Cham­pions Le­ague til at kø­be dan­ske­ren fri af kon­trak­ten med Chel­sea - hvis Glad­bach alt­så kva­li­fi­ce­rer sig til det forja­et­te­de land. »Vi vil ube­tin­get ger­ne til­by­de An­dreas Chri­sten­sen en fast kon­trakt,« si­ger Borus­sia Mön­cheng­lad­ba­chs sport­s­di­rek­tør, Max Eberl, iføl­ge ty­ske Ki­ck­er.

An­dreas Chri­sten­sen har kon­trakt med Chel­sea ind­til 2020, men i he­le sid­ste sa­e­son var den dan­ske mid­ter­for­sva­rer ud­le­jet til Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, der har va­e­ret så gla­de for ham, at le­je­må­let er fort­sat i den­ne sa­e­son.

Chel­sea har ind­til nu sagt nej til, at ty­sker­ne kun­ne en­ga­ge­re An­dreas Chri­sten­sen på per­ma­nent ba­sis. Men pen­ge kan som be­kendt gø­re en del, og dem får Borus­sia Mön­cheng­lad­bach man­ge fle­re af, hvis det lyk­kes at kva­li­fi­ce­re sig til Cham­pions Le­ague.

Kvart mil­li­ard i ud­sigt

Det skul­le der va­e­re en god chan­ce for, da Glad­bach tirs­dag vandt 3-1 på ude­ba­ne over Yo­ung Boys fra Schweiz i Cham­pions Le­agu­es play-off run­de, som er den sid­ste run­de in­den ho­ved­t­ur­ne­rin­gen. Der er re­tur­kamp i na­e­ste uge. I alt er der ud­sigt til om­kring 30 mil­li­o­ner eu­ro (223 mil­li­o­ner kr.), hvis det lyk­kes for Borus­sia Mön­cheng­lad­bach at kva­li­fi­ce­re sig til Cham­pions Le­ague for an­det år i tra­ek. Max Eberl be­to­ne­de i Schweiz, at det kun var en del af pen­ge­ne fra en even­tu­el Cham­pions Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tion, der skal bru­ges på at kø­be den 20-åri­ge dan­sker fri af kon­trak­ten med Chel­sea. Det har tid­li­ge­re va­e­ret frem­me, at Borus­sia Mön­cheng­lad­bach var klar til at gø­re An­dreas Chri­sten­sen til klub­bens dy­re­ste ind­køb no­gen­sin­de, men det har alt­så end­nu ik­ke va­e­ret nok til at kø­be ham af Lon­don­klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.