Spe­edway­stjer­ne und­går rets­sag

BT - - OL I RIO -

Den sven­ske spe­edway­stjer­ne An­to­nio Lind­bäck slip­per for til­ta­le for vold­ta­egt i en sag, som har va­e­ret ef­ter­for­sket si­den maj.

Ons­dag med­del­te ret­ten i Fa­lu, at sa­gen var drop­pet.

»Be­slut­nin­gen var ven­tet fra vo­res si­de, men den er desva­er­re ble­vet for­sin­ket. Blandt an­det for­di an­kla­ge­myn­dig­he­den hav­de fe­rie,« si­ger Lind­bäcks ad­vo­kat, Åke Broné, i en pres­se­med­del­el­se iføl­ge Expres­sen.

Lind­bäck blev an­holdt i maj ef­ter en liga­match i Sve­ri­ge mista­enkt for vold­ta­egt, men han blev løsladt i ju­ni, mens ef­ter­forsk­nin­gen var i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.