DEN FAVORABLE

BT - - OL I RIO -

EU­RO­PA LE­AGUE KVAL., KLOK­KEN 19:00 QA­RA­BAG TA­BER IK­KE KAM­PEN

Det vir­ker ik­ke helt åben­lyst, at IFK Göte­borg skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter i det­te op­gør. Sven­ske hold har ik­ke no­get spe­ci­elt højt ni­veau, og IFK for­må­e­de da hel­ler ik­ke at slå hver­ken HJK Hels­inki el­ler pol­ske Pi­ast i de to se­ne­ste hjem­me­kam­pe i Eu­ro­pa. Der er kom­met pen­ge i fod­bold i Aser­bad­jsjan, og Qa­ra­bag har så­le­des et sta­er­kt hold, der i sid­ste sa­e­son for­må­e­de at spil­le sig vi­de­re til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague. I CL-kva­li­fi­ka­tio­nen var man uhel­di­ge med at ry­ge ud til Plzen på ude­ba­ne­mål, og de skal ha­ve go­de chan­cer for at få mindst uaf­gjort. Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.