Lin Dan

BT - - OL I RIO -

Na­tio­na­li­tet: Ki­na Al­der: 32 år Stør­ste re­sul­ta­ter: 2 OL-guld, 5 VMguld, 4 guld ved asi­a­ti­ske mester­ska­ber, 55 tur­ne­rings­sej­re og 5 VM-guld for hold Ver­dens­rang­li­sten: 3 Be­trag­tes af man­ge som den bed­ste bad­min­ton­spil­ler no­gen­sin­de. Den le­ven­de ki­ne­si­ske le­gen­de har va­e­ret det­te årtu­sin­des alt­over­skyg­gen­de stjer­ne, men et kar­ri­e­re­stop na­er­mer sig - han har dog valgt at ta­ge OL i Rio med i jag­ten på me­re guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.