Vik­tor Axel­sen

BT - - OL I RIO -

Na­tio­na­li­tet: Dan­mark Al­der: 22 år Stør­ste re­sul­ta­ter: 1 EM-guld, 1 VM-bron­ze, 8 tur­ne­rings­sej­re og 3 EM-guld for hold

Ver­dens­rang­li­sten: 4 Ef­ter en ind­kø­rings­pe­ri­o­de i de voks­nes ra­ek­ker har Vik­tor Axel­sen nu for al­vor po­si­tio­ne­ret sig som en af ver­dens bed­ste spil­le­re. Hans re­sul­ta­ter bli­ver bed­re og bed­re, og OL er godt på vej til at bli­ve hans helt store gen­nem­brud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.