Chen Long

BT - - OL I RIO -

Na­tio­na­li­tet: Ki­na Al­der: 27 år Stør­ste re­sul­ta­ter: 2 VM-guld, 1 OL-bron­ze, 24 tur­ne­rings­sej­re og 2 VM-guld for hold Ver­dens­rang­li­sten: 2 Chen Long er den yng­ste i stjer­ne­tre­klø­ve­ret fra Asi­en, men han har vun­det de to se­ne­ste VM-tit­ler, og der­for ty­der me­get på, at han står til at over­ta­ge ver­dens­her­re­døm­met en­de­gyl­digt, når Lin Dan og Lee Chong Wei stop­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.