Det olym­pi­ske sta­dion

BT - - OL I RIO -

BRU­GES TIL: At­le­tik, fod­bold UDSEENDE: Det er gam­melt. Det er slidt. Og så er det be­ton i ma­eng­der, der vil­le gø­re en­hver kø­ben­havnsk for­stad mis­un­de­lig. STEM­NING: Til­sku­er­ne kan svin­ge sig op, når Usain Bolt lø­ber. Må­ske har de sva­ert ved at fin­de ud af, om de skal hol­de øje med stenka­sten­de ma­end el­ler tresprin­gen­de kvin­der, men stem­nin­gen hal­ter, og der er for få til­sku­e­re. RIO-FAK­TOR:***** Man skal et godt styk­ke uden for det pul­se­ren­de Rio – og det er der el­lers ri­ge­ligt af, skul­le vi hil­se og si­ge – før man stø­der på Det Olym­pi­ske Sta­dion. Det sma­ger ik­ke rig­tig af chur­ra­sco (bøf). STØR­STE OP­LE­VEL­SE: At fin­de ud af, at dom­mer­ne til diskoskast ik­ke or­ker at gå de 60 me­ter til­ba­ge til start med diskos’en, så de har la­vet en fjernsty­ret bil (fo­to) til lej­lig­he­den. STJER­NER I ALT:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.