Fu­tu­re Are­na

BT - - OL I RIO -

BRU­GES TIL: Hånd­bold UDSEENDE: Er til­ta­enkt en rol­le som sko­le bag­ef­ter, og den er flot­te­re, end de fol­ke­sko­ler vi har gå­et på. No­gen ae­ste­tisk åben­ba­ring er det dog ik­ke. STEM­NING: Det svin­ger en del, og det kan til ti­der va­e­re lidt fladt, men når Bra­si­li­ens lands­hold har spil­let, har det va­e­ret mas­ser af sma­ek på. RIO-FAK­TOR: Det er før­ste gang, vi har set grønt og or­an­ge halgulv, men det gi­ver da en el­ler an­den form for ekso­tisk pra­eg, som min­der os om, at vi ik­ke er i en eu­ro­pa­ei­sk are­na.

STØR­STE OP­LE­VEL­SE: Bra­si­li­ens kam­pe for bå­de ma­end og kvin­der. Tryk på li­ge dér! Men vi har jo lov at hå­be, at Dan­marks hånd­bold­her­rer gi­ver os et al­ter­na­tiv. STJER­NER I ALT:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.