Rio Olym­pic Ve­lodro­me

BT - - OL I RIO -

BRU­GES TIL: Ba­ne­cyk­ling UDSEENDE: Når man ser ve­lodro­men ude­fra, kom­mer man til at ta­en­ke på bar­der­ne på en hval. Det kan vi godt li­de. Men vi kan ik­ke så godt li­de, at der er gå­et for me­get be­ton i den, når man mø­der den. Det tra­ek­ker hårdt ned. Ind­ven­digt er vi ta­et på det per­fek­te.

STEM­NING:

Su­ve­ra­en. Bri­ter­ne fø­rer an. De ejer cy­kel­ba­nen, og det gør de godt. Der er vir­ke­lig lyd og stem­ning på.

RIO-FAK­TOR:*

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.