La­goa Sta­di­um

BT - - OL I RIO -

BRU­GES TIL: ro­ning, ka­jak og ka­no UDSEENDE: Der er ik­ke ret me­get ik­ke at bry­de sig om her. Et smukt an­la­eg. Grøn­ne tra­e­er rundt om sø­en, der lig­ger midt i no­get af det skøn­ne­ste Rio. Lidt me­get be­ton­kon­struk­tion og sik­ker­heds­hegn på bag­si­den tra­ek­ker lidt ned. STEM­NING: Stem­nin­gen er god her. Mas­ser af til­sku­e­re, der ny­der so­len. Og der er fest og far­ver og hu-hej og hep, når blandt an­det dan­ske­re, new ze­ala­en­de­re og un­ga­re­re hep­per på de­res fa­vo­rit­ter. RIO-FAK­TOR: To­talt topka­rak­ter her. Kon­kur­ren­cer­ne lig­ger midt i Rio med ud­sigt til by, bjer­ge og kristus­fi­gur på top­pen af bjer­get. Man sid­der ik­ke her uden at ta­en­ke: Rio er ret la­ek­kert. Der mang­ler kun lidt bra­si­li­a­ne­re, men vi hol­der fast i topka­rak­te­ren al­li­ge­vel. STØR­STE OP­LE­VEL­SE:

Vi ta­ger en dansk op­le­vel­se og na­ev­ner de to skøn­ne dan­ske bron­ze­vin­de­re Anne Dsa­ne Andersen og La­er­ke Berg Ras­mus­sens per­len­de gla­e­de, da de hav­de vun­det de­res me­dal­je. STJER­NER I ALT:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.