Ma­ra­canã

BT - - OL I RIO -

BRU­GES TIL: Åb­nings­ce­re­mo­ni, fod­bold og af­slut­nings­ce­re­mo­ni

UDSEENDE:

Det gam­le fod­bold­sta­dion fra 1950 er ble­vet renove­ret, og må­ske er man for­u­dind­ta­get som fod­bol­del­sker, men det er ba­re en skøn byg­ning, som selv Jesus-fi­gu­ren kan kig­ge di­rek­te ned i.

STEM­NING:

Det vil­le va­e­re synd at si­ge, at der var overop­he­det stem­ning til åb­nings­ce­re­mo­ni­en, for ik­ke en­gang Rusland kun­ne få folk til at buhe i kor.

RIO-FAK­TOR:

Som sport­sjour­na­list er Ma­ra­canã ind­be­gre­bet af Bra­si­li­en og lan­dets fan­ta­sti­ske fod­bold­hi­sto­rik, og det le­gen­da­ri­ske sta­dion var et per­fekt sted at by­de velkommen til lan­det og OL. STØR­STE OP­LE­VEL­SE: Da ’The Girl from Ipa­ne­ma’ blev sun­get li­ve – ik­ke ba­re af sangskri­ver Antô­nio Car­los Jo­bims bar­ne­barn, men af små 60.000 til­sku­er­ne på Ma­ra­canã til åb­nings­ce­re­mo­ni­en.

STJER­NER I ALT:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.