Olym­pic Aqua­ti­cs Sta­di­um

BT - - OL I RIO -

BRU­GES TIL: Svøm­ning, vand­po­lo UDSEENDE: AE­ste­tik­ken er for­ry­gen­de, når man ser svøm­mesta­dio­net ude­fra og og­så in­de­fra, men der er for man­ge dår­li­ge plad­ser i svøm­me­hal­len. Udsmyk­nin­gen af fa­ca­den med bøl­ger er smuk. STEM­NING: Til­sku­er­ne ko­ger først for al­vor op i fi­na­ler­ne, men så er det og­så elek­trisk. De fem se­kun­ders stil­hed in­den start­skud­det og de ef­ter­føl­gen­de man­ge se­kun­ders ek­sta­ti­ske til­råb er fa­sci­ne­ren­de. RIO-FAK­TOR:***** Pal Jo­en­sen kun­ne na­ep­pe ken­de for­skel på det olym­pi­ske svøm­mesta­dion og Bel­la­høj Svøm­mesta­dion. Det kun­ne lig­ge hvor som helst, og der er ik­ke brugt tid på at udsmyk­ke det bra­si­li­ansk. STØR­STE OP­LE­VEL­SE: At se Ka­tie Le­deck­ys 800 me­ter­fi­na­le, hvor hun ud­svøm­me­de Lot­te Fri­is og al­le de an­dre, var fuld­sta­en­dig gå­se­hud­s­frem­kal­den­de. STJER­NER I ALT:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.