Ma­ri­na da Gl­o­ria

BT - - OL I RIO -

BRU­GES TIL: Sejlads UDSEENDE: Der er no­get dyrt og la­ek­kert over en ma­ri­na, og når du sam­ti­dig kan stil­le dig ned på en hvid sand­strand og føl­ge sejlad­ser­ne ude i ho­ri­son­ten på storska­erm, er det ba­re smukt. STEM­NING: De ir­ske fans pep­pe­de det op med de­res en­tu­si­as­me un­der tirs­da­gens me­dal ra­ce i La­ser Ra­di­al, men el­lers går der lidt ri­ge­ligt sol­bad­ning i det, når sej­ler­ne trods alt be­fin­der sig for langt ude på ha­vet til, at man kan se dem selv. RIO-FAK­TOR: Det her er Rio, og det stin­ker lidt af Co­pa­ca­ba­na, når pa­ra­sol­ler­ne er slå­et op, bam­bus­måt­ter­ne er rul­let ud og mu­sik­ken er ta­endt. STØR­STE OP­LE­VEL­SE: Da An­neMa­rie Rin­dom ef­ter di­ver­se in­ter­view med tv, ra­dio og avi­ser ba­re stod til­ba­ge med en god ve­nin­de og tal­te om, at ’Hor­sens har le­vet op til me­dal­je­for­vent­nin­ger­ne’. STJER­NER I ALT:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.