Rin­ge til­tro til de dan­ske hold i af­ten

BT - - OL I RIO -

Tre dan­ske hold står al­le på ta­er­s­k­len til at spil­le sig i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil, da bå­de Brønd­by, FC Midtjyl­land og Søn­derjy­skE er i play-off run­den.

Men spør­ger man Od­dset­spil­ler­ne hos Dan­ske Spil, så bli­ver der ik­ke ret me­get at jub­le over for de tre dan­ske mand­ska­ber. Nor­malt ple­jer man­ge el­lers at spil­le med hjertet, men i al­le tre klub­bers til­fa­el­de er der fak­tisk kom­met flest ind­skud på, at de ry­ger ud.

Så­le­des er 30 pro­cent af pen­ge­ne fal­det på, at Søn­derjy­ske går vi­de­re, mens tal­le­ne er 35 pro­cent for Brønd­by og 40 pro­cent for FCM.

»Sam­let set kom­mer langt de fle­ste pen­ge på et exit til hver af de dan­ske Eu­ro­pa Le­ague-hold. Det er spe­ci­elt over­ra­sken­de i FC Midtjyl­lands til­fa­el­de, da vi an­ser midtjy­der­ne for sva­ge fa­vo­rit­ter til at gå vi­de­re,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.