Ret­tel­se

BT - - NYHEDER -

I ar­tik­len ’Hi­sto­risk bil­li­ge bo­li­gren­ter’ i gårs­da­gens avis, hav­de der inds­ne­get sig to fejl i gra­fik­ken un­der punk­tet ’Fra 3,5 pct. til 2. pct.’: I ste­det for ’det be­ta­ler du me­re ef­ter skat’ skul­le der ha­ve stå­et ’det spa­rer du ef­ter skat’. Og i ste­det for ’det af­dra­ger du min­dre ved at skif­te lån’ skul­le der ha­ve stå­et ’det af­dra­ger du me­re ved at skif­te lån’. BT be­kla­ger fejl­e­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.