EN GOD ROTTE ER EN

BT - - NYHEDER -

HVIS DU HAR ROT­TER Al­le bor­ge­re har pligt til un­der­ret­te kom­mu­nen, hvis man ser el­ler op­le­ver rot­ter – og­så selv­om det ik­ke er på din egen ejen­dom. Er rot­ter­ne imid­ler­tid kom­met in­den­for, Er det klo­ak­ken, Her­ef­ter er det kom­mu­nens op­ga­ve at be­ka­em­pe rot­ter­ne in­den­dørs. Det er of­te via en sma­ek­fa­el­de. Det kan va­e­re en lang­som­me­lig af­fa­e­re, for rot­ter er skep­ti­ske dyr. Det er ik­ke en god idé at bru­ge gift, for rot­ten kan ae­de gif­ten og la­eg­ge sig til at dø et ufrem­kom­me­ligt sted, og så kan ka­da­ve­ret for­pe­ste he­le hu­set.

skal fejl­en fin­des hur­tigst mu­ligt, og det skyl­des i langt de fle­ste til­fa­el­de klo­ak­brud, når det er by­ma­es­sig be­byg­gel­se.

den er gal med, så skal du kon­tak­te dit for­sik­rings­sel­skab for at ud­bed­re ska­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.