For­fulgt af Ma­ta­dor-rol­len

Folk tro­e­de, at Jo­hn Mar­ti­nus var nazist

BT - - NYHEDER -

Na­zi-Hol­ger. Dét var, hvad han blev kaldt i ’Ma­ta­dor’, sø­de In­ge­borg Skjerns eks-mand, der dø­de på de rus­si­ske slag­mar­ker. For Hit­ler. Men da den po­pu­la­e­re tv-se­rie rul­le­de over ska­er­men for før­ste gang i slut­nin­gen af 70er­ne, hav­de se­er­ne sva­ert ved at skel­ne mel­lem vir­ke­lig­hed og fik­tion.

Så for nu af­dø­de Jo­hn Mar­ti­nus var det of­te en be­last­ning over­ho­ve­det at be­va­e­ge sig uden­for en dør.

»Jeg stod på S-togs-per­ron­en på Øster­port Sta­tion, da en mand skreg mig li­ge ind i ho­ve­d­et: ’Dit lil­le mod­by­de­li­ge na­zisvin’,« for­tal­te Jo­hn Mar­ti­nus for et par år si­den til Se og Hør og fort­sat­te:

»Jeg kun­ne kun si­ge ’Hov, hov’, men han skreg ba­re end­nu hø­je­re: ’Ik­ke no­get hov, hov her!’.

Så spyt­te­de han mig li­ge i an­sig­tet. Han var så ha­de­fuld. Det var ret uhyg­ge­ligt.« Kun med i tre af­snit Det var kun tre af­snit af dan­sker­nes ynd­lings­se­rie, som Jo­hn Mar­ti­nus var med i. Al­li­ge­vel var han glad for ’Ma­ta­dor-ti­den’, for­tal­te han tid­li­ge­re i år til BT.

»Jeg har så go­de min­der fra min tid med Ma­ta­dor-hol­det, og jeg er stolt over at ha­ve med­vir­ket i den stør­ste dan­ske tv-suc­ces no­gen­sin­de. Men selv­føl­ge­lig vil­le jeg ger­ne ha­ve va­e­ret med lidt la­en­ge­re.«

FO­TO: DR

I ’Ma­ta­dor’ spil­le­de Jo­hn Mar­ti­nus In­ge­borg Skjerns eks­mand, der dø­de på Øst­fron­ten som SS-sol­dat i Fri­kor­ps Dan­mark. In­den da kon­fron­te­res den gravi­de In­ge­borg (Ghi­ta Nør­by) med sin for­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.