’’ ’’

BT - - DEBAT -

Alt for man­ge børn våg­ner op med ondt i ma­ven, står en­som­me i sko­le­går­den el­ler le­ver med uhel­bre­de­li­ge sår på sja­e­len på grund af mob­ning. Vi er ik­ke til­fred­se, før mob­ning helt er ud­ryd­det.

Jo­nas Kei­ding Lind­holm

I Sve­ri­ge har man op­ret­tet en bør­ne­om­buds­mand, som man som elev kan kon­tak­te, hvis man bli­ver mob­bet. Han kan sa­et­te ting i gang ude på sko­ler­ne. Og så sy­nes vi fak­tisk og­så, vi skal se på den sven­ske mo­del hvor børn kan få er­stat­ning, hvis de er ble­vet mob­bet

Ja­cob Mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.