Nu er Trump ind­vi­et i USAs hem­me­lig­he­der

BT - - NYHEDER -

»Jeg har ik­ke så me­get til­tro til de men­ne­sker. Se, hvad der er sket de se­ne­ste ti år. Se, hvad der er sket. Det har va­e­ret en ka­ta­stro­fe,« sag­de Do­nald Trump.

Rig­man­den til­fø­je­de, at det er us­and­syn­ligt, at no­gen af top­fol­ke­ne i sik­ker­heds­va­es­net får en plads i hans kom­men­de re­ge­ring.

»Det vil­le va­e­re nemt at be­nyt­te sig af nog­le af dem. Men det vil jeg ik­ke, for de har truf­fet me­get dår­li­ge be­slut­nin­ger,« lød det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.