FN sa­et­ter nød­hja­elp til Alep­po i be­ro

BT - - NYHEDER -

FN’s hu­ma­ni­ta­e­re ar­bejds­grup­pe i Sy­ri­en, der har til for­mål at brin­ge nød­hja­elp til de be­lej­re­de om­rå­der, sus­pen­de­rer sit ar­bej­de ind­til i na­e­ste uge.

Det sker for at sen­de et sig­nal til stormag­ter­ne, for­kla­rer FN’s sa­er­li­ge ud­sen­ding i Sy­ri­en Staf­fan de Mis­tu­ra.

»På veg­ne af FN’s ge­ne­ral­se­kre­ta­er in­si­ste­rer jeg på 48 ti­mers pau­se i kam­pe­ne i Alep­po til at be­gyn­de med,« sag­de han iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters tors­dag.

Staf­fan de Mis­tu­ra un­der­stre­ger sam­ti­dig, at det vil kra­e­ve op­bak­ning fra de to sto­re spil­le­re Rusland og USA, li­ge­som det vil kra­e­ve vel­vil­je fra dem, der har ind­fly­del­se på jor­den.

Iføl­ge FN er in­gen kon­vo­jer med nød­hja­elp nå­et frem til no­gen af de be­lej­re­de om­rå­der i Sy­ri­en i au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.