17 an­holdt for bom­be­an­greb i Thailand

BT - - NYHEDER -

Thailands mi­li­ta­er­po­li­ti har til­ba­ge­holdt 17 mista­enk­te ef­ter sid­ste uges bom­be­an­greb mod fle­re po­pu­la­e­re turist­mål i lan­det.

Det op­ly­ser mi­li­ta­e­ret iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

De mista­enk­te bli­ver iføl­ge oberst Burin Tong­pra­pai til­ba­ge­holdt på en ka­ser­ne i Bang­kok.

»Myn­dig­he­der­ne har til­ba­ge­holdt 17 mista­enk­te, men to er løsladt igen,« si­ger han.

11 min­dre eks­plo­sio­ner fandt sted tors­dag og fre­dag i sid­ste uge i fe­ri­e­by­en Hua Hin, på øen Phuket samt i provin­ser­ne Su­rat Tha­ni og Trang.

I alt mi­ste­de fi­re per­so­ner li­vet, mens ad­skil­li­ge an­dre blev sår­et, her­af fle­re uden­land­ske turi­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.