Tyr­ki­et: PKK står bag nye dø­de­li­ge an­greb

BT - - NYHEDER -

Tre død­brin­gen­de bom­be­an­greb ret­tet mod po­li­ti­et og mi­li­ta­e­ret ryste­de tors­dag den øst­li­ge del af Tyr­ki­et og ef­ter­lod mindst ti dra­eb­te og fle­re end 200 sår­e­de.

Myn­dig­he­der­ne gi­ver mi­li­tan­te fra Kur­di­stans Ar­bej­der­par­ti (PKK) skyl­den for samt­li­ge tre an­greb.

Op­rø­rer­ne, der har ka­em­pet en blo­dig kamp mod den tyr­ki­ske stat i tre år­ti­er, sy­nes at ha­ve in­ten­si­ve­ret de­res an­greb si­den kup­for­sø­get mod pra­esi­dent Er­do­gan i sid­ste må­ned.

Det skri­ver fle­re in­ter­na­tio­na­le nyheds­bu­reau­er.

De tre an­greb ske­te med få ti­mers mel­lem­rum i by­er­ne Ela­zig, Van og Bit­lis i det øst­li­ge Tyr­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.