Kul­tur Hyl­dest til Dan­marks Dirch

BT - - KULTUR -

Silas Holst med regn­bu­e­fa­mi­lie: Jeg er jo ik­ke selv så me­get til stand-up, og jeg sy­nes lidt, det er den vej, hu­moren er ved at gå. Men hvis jeg skal va­el­ge den sjove­ste i Dan­mark, så vil jeg pe­ge på To­bi­as Dybvad. Han er en vir­ke­lig sjov mand. Jeg sy­nes, han er vir­ke­lig god til at la­ve den ret­te ti­m­ing, og han er sinds­sygt sjov og un­der­spil­let. Når jeg en­de­lig ser lidt fjern­syn, og det gør jeg ik­ke så tit, så zap­per jeg tit ba­re hen på TV 2 Zulu og ser ‘Dybvaaaaad!’. Jeg gri­ner me­get, når jeg ser hans pro­gram­mer. Bub­ber og dat­te­ren So­fia Mey­er: ’ Jeg el­sker selv Ni­ko­laj Stok­holm. Han er bå­de me­get stram og me­get umid­del­bar. Men så­dan en som Uf­fe Holm - han er dej­ligt un­der ba­el­te­ste­det. Så der er rig­tig man­ge, jeg er vild med. Men den jeg sy­nes er al­ler­mest pro­fes­sio­nel til bå­de at la­ve tv og va­e­re sjov og kan kom­bi­ne­re det he­le, det må va­e­re Jan Gint­berg. Han kan det he­le.’ Pe­ter Gantz­ler med Xe­nia Lach-Ni­el­sen:

Hvert år kå­res ‘Årets Dirch’ blandt revysku­e­spil­le­re, og i af­tes spurg­te BT, hvem fol­ke­ne på den rø­de lø­ber vil­le kå­re, hvis de skul­le va­el­ge den sjove­ste per­son i Dan­mark net­op nu.

’Den sjove­ste - det er mig selv selv­føl­ge­lig. Ej - jeg ved det ik­ke. Der er rig­tig man­ge go­de, og hu­mor er jo man­ge ting. Jeg må nok in­drøm­me, at jeg ik­ke en­gang ved, hvem der vandt Årets Dirch i år. Det er sva­ert at va­el­ge, for der er man­ge, der er vir­ke­lig mor­som­me. Jeg er selv me­get glad for ‘Ryt­te­ri­et’ med Mar­tin Buch og Ras­mus Bo­toft. Men min egen gam­le hold­kam­me­rat Bo­dil Jør­gen­sen er og­så ut­ro­lig sjov. Der er rig­tig man­ge go­de kvin­de­li­ge ko­mi­ke­re, og li­ge nu kan jeg ik­ke si­ge, hvad der er sjovest.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.