’Dirch’ kom­mer op å då

BT - - KULTUR -

Bir­t­he Kja­er - i sel­skab med Hel­ge San­der: Szir­ley: ’Den sjove­ste i da­gens Dan­mark må jo na­e­sten va­e­re An­dreas Bo. Han er ba­re vir­ke­lig fan­ta­stisk, når det kom­mer til ti­m­ing og den der ko­mi­ske sans, hvor man ved li­ge pra­e­cis, hvor gra­en­sen går. Den har han. Han kan gå helt hen til gra­en­sen og li­ge lidt over, uden at han fal­der ud over, og uden der er no­gen, der bli­ver alt for su­re over det, han la­ver grin med’. Szir­ley er selv i øje­blik­ket i gang med at skri­ve en bog, la­ve en ny pla­de og man­ge an­dre ting. ’Jeg har alt for man­ge pro­jek­ter li­ge nu, men jeg kan ba­re si­ge, at der er gang i bu­tik­ken,’ gri­ner hun.

’Jeg har me­get sva­ert ved at va­el­ge én, der er sjov i dag. Isa­er nu hvor vi er på vej ind for at se Dirch. Han var jo den sjove­ste, og jeg gla­e­der mig me­get til at se fo­re­stil­lin­gen her i Glas­sa­len. Men når jeg nu li­ge har set Car­sten Bang ri­de på en ka­mel he­r­in­de i Ti­vo­li, så kan jeg ik­ke kom­me i tan­ker om an­dre end ham. Det er da sjovt. Så mit valg må fal­de på ham. ’ Car­sten Bang, med ka­mel og høj ci­gar­fø­ring, har rol­len som Stig Lom­mer i mu­si­ca­len

’Den sjove­ste i dag er selv­føl­ge­lig af­te­nens sto­re stjer­ne, An­dreas Bo. Ko­mik hand­ler jo om ti­m­ing, og han er ti­m­in­gens me­ster. Og jeg er glad for, at det er ham, der skal spil­le Dirch i af­ten. Men det er ik­ke kun, for­di han er en af de sjove­ste. Jeg tror, han kan no­get, der er me­get ‘Dirch’sk’’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.