Jag­ten

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV-GUIDE -

Jor­dens be­folk­nings­tal sti­ger, na­tu­ren skrum­per, og kli­ma­et aen­drer sig. Spørgs­må­let er, hvor­vidt vi bli­ver ved med at gi­ve plads til nog­le af de mest fan­ta­sti­ske rov­dyr. Her føl­ger vi for­ske­re, der ka­em­per for dy­re­nes plads rundt om i ver­den. I In­di­en ka­em­per de for be­stan­den af ti­gre, der nu sti­ger for før­ste gang i 50 år. DR1: 19.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.