Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Ef­ter 14 da­ges kam­pe er man nu nå­et frem til fi­na­len. Den står mel­lem to af for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne, Tys­kland og Bra­si­li­en, der beg­ge har spil­let sig op i tur­ne­rin­gen. Beg­ge hold hav­de pro­ble­mer i grup­pe­spil­let, men i kvart- og se­mi­fi­na­le har de vist godt spil. Det teg­ner til en ta­et fi­na­le, hvor Ney­mar og co. er sva­ge fa­vo­rit­ter. DR1 kl. 22.30 og TV 2 kl. 22.25. Po­li­ti­man­den Dutch Van Den Bro­eck mi­ster sin hu­stru i et tragisk flystyrt, hvor og­så kon­gres­med­lem­met Kay Chand­ler mi­ster sin mand. Hur­tigt går det op for Dutch, at hans hu­stru og Kays mand hav­de en af­fa­e­re. Dut­chs og Kays fa­el­les sorg og fru­stra­tion fø­rer dem snart sam­men. TV 2 Char­lie: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.