Di­cte

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

Di­cte har sagt sit job op, gif­tet sig med Bo og slå­et sig ned med am­bi­tio­nen om at skri­ve en bog. Da­gen ef­ter de­res bryl­lup ta­ger Bo på en fo­toop­ga­ve til Li­ba­non. En op­ga­ve, der plud­se­lig ta­ger en drej­ning, og Di­cte får et uven­tet og me­get ube­ha­ge­ligt opkald. Om af­te­nen står Di­ctes bed­ste ve­nin­de, An­ne, klar med dy­ne og rød­vin. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.