Skru ti­den til­ba­ge

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

Fa­mi­li­en Uh­de Ja­cob­sen le­ver et hek­tisk. Far Ron­ni ar­bej­der me­get, og mor Ca­mil­la bå­de hen­ter og brin­ger ot­te­åri­ge Aya og tre­åri­ge Luca. Of­te står me­nu­en på "hal­løj­mad". Men så­dan var det ik­ke i 1950'er­ne. Der­for har fa­mi­li­en meldt sig til et eks­pe­ri­ment. De vil ger­ne prø­ve at le­ve li­vet, som det så ud for 60 år si­den. DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.