DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det ser ud til, at de dan­ske hånd­bold­her­rer har ti­met for­men på det helt rig­ti­ge tids­punkt.

Spil­let i sej­ren på 37-30 over Slove­ni­en var no­get af det bed­ste over­ho­ve­det i lang tid, og det har book­ma­ker­ne da og­så be­løn­net i se­mi­fi­na­len mod Po­len.

Så­le­des kan man ik­ke få over 1,40 på, at Dan­mark boo­k­er plad­sen i fi­na­len, mens der er over tre gan­ge pen­ge­ne på, at Po­len sny­der Dan­mark og snup­per fi­na­le­bil­let­ten.

Men fa­vo­rit til at vin­de guld er det dan­ske hold sta­dig­va­ek ik­ke. Her er den sto­re fa­vo­rit sta­dig Frank­rig, der blot gi­ver od­ds 1,75 hos Dan­ske Spil på at snup­pe gul­det, men Dan­mark er alt­så na­est­fa­vo­rit i od­ds 3,75.

En­de­lig har Dan­ske Spil og­så od­ds på, hvor­vidt det bli­ver til en dansk me­dal­je, og med od­ds 1,20 skal der gå me­get galt, hvis ik­ke den kom­mer i hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.