1 , 8 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kri­sen krad­ser hos FCN ef­ter fi­re ne­der­lag i tra­ek, men en stor del af for­kla­rin­gen på ned­t­u­ren lig­ger i, at Pa­scal Gre­gor og spe­ci­elt An­dreas Max­sø var til OL. De er nu med igen, og sam­men med nyind­kø­bet Er­ne­st Asan­te for­sta­er­ker de trup­pen kraf­tigt. Ran­ders er mod­sat i god form med tre sej­re i tra­ek, men de har hel­ler ik­ke va­e­ret uhel­di­ge så langt og det fy­sisk sta­er­ke hold har det no­to­risk sva­ert på det hur­ti­ge un­der­lag i Farum, hvor man kun har vun­det én gang i de se­ne­ste 16 for­søg. Der­for prø­ves et spil på, at FCN får po­int i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.