1,96

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To hold med en of­fen­siv spil­lestil tør­ner sam­men her, og det bør gi­ve mål i beg­ge en­der. Ly­on vi­ste strå­len­de of­fen­si­ve tak­ter i sej­ren i Nan­cy, mens det var me­re held end for­stand, at op­ryk­ker­ne ik­ke kom på tav­len. Sal­get af Samu­el Um­ti­ti har sva­ek­ket hol­dets de­fen­siv, og Ca­en kom­mer na­ep­pe til Ly­on for at pak­ke sig. Man ple­jer nem­lig at spil­le frisk til, hvil­ket så en­gang imel­lem gi­ver et par sto­re ne­der­lag, men de sco­rer for det me­ste i de­res kam­pe, og mod en sva­ek­ket Ly­on-de­fen­siv skal de ha­ve go­de chan­cer for at kom­me på tav­len.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.