Sport

BT - - TV-GUIDE - BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­re­dak­tør

Jeg er net­op kom­met hjem fra Rio, men jeg er ik­ke fa­er­dig med OL. Som mo­tions­lø­ber har jeg al­tid fun­det det fa­sci­ne­ren­de at se, når eli­tesport­s­folk lø­ber ma­ra­ton, så jeg sid­der klar søn­dag, når Ab­di Ulad del­ta­ger for Dan­mark i fel­tet af ver­dens hur­tig­ste på OLs mest klas­si­ske di­sci­plin.

DR1 SØN­DAG 14.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.