Puk og Her­man

BT - - TV-GUIDE -

Den­ne gang går tu­ren til Hven i Øre­sund. Øen var op­rin­de­lig dansk, men har va­e­ret svensk si­den 1600-tal­let. Hven til­tra­ek­ker ti­tu­sin­der af turi­ster hver som­mer, og blandt de lo­ka­le spe­ci­a­li­te­ter er Eu­ro­pas nord­lig­ste pro­duk­tion af durum­h­ve­de og et va­skea­eg­te whi­sky destil­le­ri. Beg­ge ste­der le­ve­rer råva­rer til Her­mans som­mer­me­nu. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.