FCM er pres­set til at pra­este­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP AD BAK­KE /ritzau/

Der er sta­dig go­de chan­cer for, at FC Midtjyl­land kva­li­fi­ce­rer sig til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague, til trods for at midtjy­der­ne på hjem­me­ba­ne i af­tes tab­te 0-1 til tyr­ki­ske Os­man­lis­por FK. Det me­ner FCM-for­sva­rer Ki­an Han­sen.

»Vi skal selv­føl­ge­lig fin­de no­get me­re frem til re­tu­ro­p­gø­ret, for den er nødt til at få 110 der­ne­de. Og hvis den gør det, så er jeg sik­ker på, at vi skal nok gå vi­de­re.«

»Jeg sy­nes, at vi langt hen ad vej­en spil­ler no­get rig­tig for­nuf­tigt fod­bold, og sto­re de­le af kam­pen er vo­res pra­e­sta­tion egent­lig god­kendt.«

»Men at luk­ke et mål ind er selv­føl­ge­lig ik­ke godt,« si­ger Ki­an Han­sen til Ca­nal 9. Surt selv­mål I sid­ste sa­e­son end­te Os­man­lis­por på en fem­te­plads i den tyr­ki­ske Su­per Lig, og Ki­an Han­sen let­ter da og­så på hat­ten for tyr­ker­nes ind­sats.

»De er sinds­sygt go­de på om­stil­lin­ger, og jeg sy­nes, at de var me­get sva­e­re for os at åb­ne. De har nog­le spa­en­den­de spil­le­re, men jeg sy­nes, at der er man­ge mu­lig­he­der for os,« ly­der det fra Ki­an Han­sen.

Kam­pens en­li­ge mål blev sco­ret af Ki­an Han­sens mak­ker i mid­ter­for­sva­ret, Pa­tri­ck Bang­gaard, der på uhel­dig vis send­te bol­den i FCMs mål i før­ste halv­leg.

Re­tu­ro­p­gø­ret spil­les på tors­dag i Anka­ra.

FO­TO: HENNING BAG­GER

FCM-tra­e­ner Jess Thorup er na­ep­pe helt tryg ved si­tu­a­tio­nen ef­ter at ha­ve set gårs­da­gens kamp mod Os­man­lis­por, selv­om for­svars­spil­ler Ki­an Han­sen fort­sat er fortrøst­nings­fuld ef­ter 0-1-ne­der­la­get på hjem­me­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.