Nord­ma­end mel­der sig ud af kir­ken

BT - - NYHEDER -

15.053 per­so­ner har si­den i man­dags sagt far­vel og tak til med­lem­skab af den nor­ske kir­ke.

Kir­ken, der fi­nan­si­e­res af sta­ten, op­ly­ser, at de man­ge ud­mel­din­ger er kom­met, ef­ter at kir­ken i man­dags åb­ne­de for elek­tro­nisk ud­mel­ding via kir­kens hjem­mesi­de. Det er og­så ble­vet mu­ligt at mel­de sig ind i kir­ken på hjem­mesi­den, og det har 549 per­so­ner be­nyt­tet sig af.

Kir­ken op­ly­ser, at de fle­ste ud­mel­del­ser kom den før­ste dag, da 10.854 nord­ma­end meld­te sig ud. I år har kir­ken mod­ta­get i alt 24.278 ud­mel­del­ser og 1.369 ind­mel­del­ser.

På bil­le­det ses stav­kir­ken i Eids­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.