Me­xi­cansk po­li­ti hen­ret­te­de 42

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et i Me­xi­co fo­re­tog sum­ma­ri­ske hen­ret­tel­ser af over 40 per­so­ner, som var mista­enkt for at va­e­re med­lem­mer af et narko­kar­tel, si­ger en sa­er­lig un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion, som lan­dets re­ge­ring har ned­sat.

»Hen­ret­tel­ser­ne ske­te på en ranch sid­ste år,« si­ger Den Na­tio­na­le Men­ne­ske­ret­tig­heds­kom­mis­sion om sik­ker­heds­styr­ker­nes del­ta­gel­se i den ek­stremt vol­de­li­ge narko­ti­ka­krig.

I maj sid­ste år lå det fø­de­ra­le po­li­ti i bag­hold og ven­te­de på for­mode­de med­lem­mer af Ja­li­sco Ny Ge­ne­ra­tion Kar­tel­let (JNG). De blev om­rin­get på Ran­cho El Sol na­er den lil­le by Tan­hu­a­to i den vol­de­li­ge del­stat Mi­cho­a­can. 42 ma­end blev dra­ebt, hed­der det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.