Rusland øver på Krim

BT - - NYHEDER -

Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin an­kom i går til det an­nek­te­re­de Krim, hvor han har be­skyldt Ukrai­ne for at for­sø­ge at iva­er­ksa­et­te en va­eb­net op­stand.

Den rus­si­ske le­der an­kom til halvø­en, kort ef­ter at rus­si­ske styr­ker hav­de ind­ledt mi­li­ta­e­re øvel­ser.

»Ukrai­ne for­søg­te at desta­bi­li­se­re Krim, for­di det ik­ke var pa­rat til im­ple­men­te­re en freds­af­ta­le i det øst­li­ge Ukrai­ne,« sag­de Pu­tin på Krim.

For­svars­mi­ni­ste­ri­et si­ger, at der delt­og spe­ci­a­li­se­re­de lo­gi­sti­ske styr­ker, som øve­de hur­tig flyt­ning af sol­da­ter, pan­ser­vå­ben og tek­nisk ud­styr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.