Dep­ps eks­ko­ne do­ne­rer skils­mis­se-pen­ge

BT - - NYHEDER -

Der ud­spil­le­de sig et sandt dra­ma un­der skils­mis­sesa­gen mel­lem den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Jo­hn­ny Depp og hans ko­ne Am­ber Heard (foto). Be­skyld­nin­ger om hu­str­u­vold fløj gen­nem luf­ten, mens Am­ber Heard blev be­skyldt for kun at va­e­re ude ef­ter Dep­ps pen­ge.

Trods de grove be­skyld­nin­ger nå­e­de par­ret al­li­ge­vel til enig­hed i sa­gen i tirs­dags, og nu forta­el­ler den 30-åri­ge sku­e­spil­ler, at hun hol­der sit løf­te om at do­ne­re al­le de pen­ge, hun har få­et som en del af for­li­get.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters vil Am­ber Heard de­le de syv mil­li­o­ner dol­lar li­ge­ligt mel­lem or­ga­ni­sa­tio­nen Ame­ri­can Ci­vil Li­ber­ties Uni­on, der for­sva­rer bor­ger­ret­tig­he­der i USA, og et bør­ne­ho­spi­tal i Los An­ge­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.