’’ ’’

BT - - DEBAT -

Tå­rer­ne tril­le­de, mens jeg tog bil­le­det. Det er ik­ke før­ste gang, jeg har gra­edt, det er of­te sket, når jeg har fil­met trau­ma­ti­se­re­de børn. Den af­ten gra­ed al­le

Ma­h­moud Rslan

Vi har vendt og dre­jet ar­gu­men­ter­ne for og imod at vi­se fo­to­et og lad mig va­e­re ae­r­lig: Vi har va­e­ret dybt i tvivl om det etisk rig­ti­ge og er sta­dig i tvivl, om vi har truf­fet den ret­te be­slut­ning. For selv­føl­ge­lig skal vi som avis vi­se kri­gens gru. Sa­gen er ba­re, at dan­sker­ne godt ved, at Alep­po er hel­ve­de på jord. Der­for har vi valgt at be­skyt­te bar­net imod om­ver­de­nens blik­ke.

Jens Grund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.