Eks­ma­na­ger: Do­her­ty er ik­ke for syg af kra­eft

BT - - BT -

Hun ka­em­per i øje­blik­ket en brav kamp mod bryst­kra­ef­ten, og nu skal sku­e­spil­le­ren Shan­nen Do­her­ty må­ske og­så til at ka­em­pe vi­de­re i rets­sa­len.

’Be­ver­ly Hills’-stjer­nens tid­li­ge­re ma­na­ger har an­mo­det ret­ten om fi­re ek­stra ti­mer til at ud­frit­te sku­e­spil­le­ren om hen­des søgs­mål mod hans fir­ma, og han tror ik­ke på, at Shan­nen Do­her­ty som føl­ge af sin kra­eft­be­hand­ling er for syg til at duk­ke op.

Det skri­ver TMZ, der har få­et ad­gang til do­ku­men­ter­ne.

Eks­ma­na­ge­ren Ste­ven Blatt og hans ad­vo­kat har al­le­re­de haft sku­e­spil­le­ren in­de som vid­ne i syv ti­mer, og nu vil han ha­ve ek­stra tid til at hø­re hen­des for­kla­ring i sa­gen mod ham.

Iføl­ge me­di­et me­ner Ste­ven Blatt, at han skal ha­ve sin an­mod­ning op­fyldt, for­di Shan­nen Do­her­ty ik­ke har va­e­ret bleg for at fe­ste med ven­ner­ne el­ler gi­ve tv-in­ter­view. Der­for me­ner han hel­ler ik­ke, at hun vil ta­ge ska­de af at bru­ge et par ti­mer ek­stra på en af­hø­ring, frem­går det af do­ku­men­ter­ne, hvor han hen­vi­ser til bil­le­der på de so­ci­a­le me­di­er.

Tv-sku­e­spil­le­ren be­kra­ef­te­de i au­gust sid­ste år, at hun har få­et kon­sta­te­ret bryst­kra­eft, og i au­gust i år for­tal­te hun, at kra­ef­ten har spredt sig yder­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.