5 GRUNDE:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Du er din egen chef, rej­ser me­get og op­le­ver man­ge for­skel­li­ge kul­tu­rer. Dit ar­bej­de er no­get, du ny­der, og som mo­ti­ve­rer dig, sam­ti­dig med at det er en kon­kur­ren­ce. Og som bonus får man lov til at spil­le mod dem, man er vok­set op med at se i fjern­sy­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.