Nor­ske jen­ter sendt ud ef­ter dra­ma

BT - - OL I RIO -

De nor­ske hånd­bold­kvin­der kun­ne i Rio ha­ve tan­ge­ret Dan­marks re­kord med guld ved tre olym­pi­ske le­ge i tra­ek, men det kom­mer ik­ke til at ske. Nor­ge tab­te en uhy­re ta­et og spa­en­den­de se­mi­fi­na­le til Rusland med 37-38 ef­ter for­la­en­get spil­le­tid. Den an­den se­mi­fi­na­le var et an­lig­gen­de mel­lem Frank­rig og Hol­land, og den kamp blev nøj­ag­tigt li­ge så ta­et. I sid­ste en­de tog Frank­rig dog sej­ren med 24-23.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.