RIOGILDE

BT - - OL I RIO -

Det ene­ste, som ta­el­ler, er OL-fi­na­len. Det er to for­skel­li­ge hold i for­hold til den­gang Den ty­ske OL-land­stra­e­ner i her­re­fod­bold, Horst Hru­be­sch, er tra­et af at hø­re spørgs­mål om VM-se­mi­fi­na­len fra 2014, hvor Tys­kland ud­del­te en hi­sto­risk 7-1-lus­sing til de bra­si­li­an­ske VM-va­er­ter. I af­ten mø­des de to lan­de i OL-fi­na­len, og igen er det på gra­es i Bra­si­li­en. Men VM-se­mi­fi­na­len kom­mer ik­ke til at be­ty­de no­get for kam­pen, selv om man i Bra­si­li­en vil ko­ge det op til at va­e­re en re­van­che­kamp, si­ger Horst Hru­be­sch.

»Jeg har hørt det spørgs­mål så man­ge gan­ge. Det ene­ste, som ta­el­ler, er OL-fi­na­len. Det er to for­skel­li­ge hold i for­hold til den­gang,« si­ger Hru­be­sch.

Mens VM-kam­pen fo­re­gik i Be­lo Ho­rizon­te, spil­les OL-fi­na­len på det le­gen­da­ri­ske Ma­ra­canã-sta­dion i Rio.

80.000 re­van­che­lyst­ne bra­si­li­an­ske til­sku­e­re for­ven­tes at va­e­re på plads til fi­na­len. Det bli­ver en er­fa­ring, som de un­ge ty­ske spil­le­re kan ta­ge med sig, si­ger Hru­be­sch. ’Vi kan hånd­te­re det’ »Hvad kun­ne va­e­re en bed­re er­fa­ring for en ung spil­ler end at spil­le på Ma­ra­canã i en OL-fi­na­le for­an 80.000 men­ne­sker? Jeg for­ven­ter, at vi godt kan hånd­te­re det. Og vi har fle­re er­far­ne spil­le­re, som kan prø­ve at hja­el­pe de yng­ste,« si­ger han.

OL-tur­ne­rin­gen i her­re­fod­bold har pri­ma­ert del­ta­gel­se af U23-spil­le­re, men hvert hold må ha­ve tre spil­le­re, der er ae­l­dre end 23 år, med.

Der­for er 24-åri­ge Ney­mar med i bra­si­li­a­ner­nes trup. Han mis­se­de VM-se­mi­fi­na­len for to år si­den med en ska­de, som han på­drog sig i kvart­fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.