Frank­rig i OL­fi­na­le ef­ter dra­ma

BT - - OL I RIO -

For tred­je OL i tra­ek er Frank­rigs hånd­bold­her­rer klar til at spil­le fi­na­le. Det blev en re­a­li­tet i af­tes i Rio, da Frank­rig ef­ter en neg­le­bi­den­de af­slut­ning vandt med 29-28 over Tys­kland i se­mi­fi­na­len.

Ve­te­ra­nen Da­ni­el Narcis­se blev hel­ten, da han få se­kun­der før tid steg til vej­rs og score­de kam­pens af­gø­ren­de mål. De re­ge­ren­de olym­pi­ske me­stre og ver­dens­me­stre før­te 16-13 ved pau­sen over Tys­klands eu­ro­pa­me­stre, der var langt bag­ud i an­den halv­leg, men fik ka­em­pet sig til­ba­ge.

Et mi­nut før tid fik To­bi­as Rei­ch­mann ud­lig­net til 2828, og så var der mak­si­mal spa­en­ding. Fransk­ma­en­de­ne ud­nyt­te­de al de­res ru­ti­ne til at tra­ek­ke ti­den, og det blev 36-åri­ge Da­ni­el Narcis­se, der af­gjor­de kam­pen med sit sy­ven­de mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.